Pavla Kruzela – Personlig ledarskapsutveckling

Mitt namn är Pavla Kruzela och jag jobbar med personlig ledarskapsutveckling som certifierad coach MCC (ICF Master Certified Coach). Via mitt företag Pavla Synergy kan jag med 30 års erfarenhet som grund hjälpa människor att förena god hälsa med framgång som ledare, och i karriären.

Hållbar hälsa i kombination med effektivitet på jobbet är viktiga byggstenar i mitt arbete. Jag är expert på att stötta chefer att axla ansvaret som ledare, och att få människor att vända problem till nya möjligheter. Genom att boosta den personliga effektiviteten är det möjligt att snabbare återhämta sig från stress och inhämta ny kraft.

De människor jag coachar får kontinuerligt och personligt stöd hela vägen mot sina mål inom ledarskap, och kan samtidigt uppleva full närvaro i det privata livet. Jag arbetar både med privatpersoner och offentliga organisationer. Min coachning lämpar sig för alla yrkesmässiga nivåer och branscher, och sker utifrån individuella målsättningar och behov.

Om mig

Min expertis ligger främst inom professionell coaching, coachande ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, personlig ledarskapsutveckling och interkulturell kommunikation. Jag har mångårig erfarenhet i att medverka i företagsinterna seminarier, workshops, konsultuppdrag samt coachingsamtal med medarbetare och chefer.

Därutöver har jag medverkat i företagsinterna utbildningar för multinationella företag så som IKEA, Akzo Nobel, Tetra Pak, GE och AMEX samt svenska småföretag och kommuner. Sedan flera år tillbaka samarbetar jag med New Start i Stockholm, specialist inom outsourcing och karriärutveckling.

Mitt företag Pavla Synergy AB grundade jag redan år 1993. Jag arbetar med Malmö som bas men har uppdrag såväl nationellt som internationellt.

Tjänster

Inom en organisation finns ofta ett dilemma att balansera lönsamhet och effektivitet med sina anställdas önskan att motiveras och utvecklas på jobbet. Jag erbjuder därför ett flertal olika tjänster, och kan naturligtvis skräddarsy ett upplägg utifrån företags och medarbetares specifika behov.

En stor del av mina tjänster omfattar idag individuell coaching av människor som vill uppnå något viktigt i sina liv. Jag arbetar främst genom samtalssessioner där jag coachar och ger tips om hur personen kan utvecklas och nå sina mål. Samtalens innehåll varierar och kan exempelvis baseras på en strävan efter bättre hälsa, relationer, ekonomi eller att utveckla sin karriär, sitt självledarskap eller sin förmåga att leda andra.

I varje samtal utgår jag från det som personen vill förbättra hos sig själv. Det som avhandlas ska sedan leda till konkreta steg som går att omsätta i handling. Jag erbjuder även mentorcoaching för coacher i ICF-certifieringsprocessen. Innehållet i mina tjänster har utgångspunkt i vetenskapligt baserade modeller som genomförs på ett praktiskt sätt. Coaching samtal genomförs i möten på plats och även på internet, t.ex. via Skype och Zoom.  För frågor eller bokningar, se kontakt.

Certifikat och utbildning

Master Certified Coach (MCC)

MCC tilldelas efter att en rad specifika krav uppfyllts enligt International Coach Federation (ICF) samt måste förnyas var tredje år.

Utbildad vid två ICF akrediterade skolor inom ICF: 

  • The Coaches Institute (CTI)
  • Academy of Coaching Excellence

Andra certifieringar: CoachHub 2020, 3Brains 2021.

Certifiering i självskattningsverktygen MBTI (Meyrs-Briggs Type Indicator) (2010)och FIRO-B (2006) (Fundamental Interpersonal Relation Orientation).

För en trygg och effektiv coachingprocess, välj alltid en erfaren ICF-certifierad coach.

Hitta mig på webben

 <a