Pavla Kruzela

Jag heter Pavla Kruzela och min passion är att hjälpa människor som vill förena god hälsa med framgång inom, ekonomi, karriär och ledarskap.

Ständiga förbättringar är mitt livsmotto. Enligt min filosofi går hälsa alltid före karriär, men vad säger egentligen att dessa inte går att förena? Som coach och mentor hjälper jag dig att uppnå meningsfulla mål inom såväl hälsa och personlig utveckling, som karriär och ledarskap. Jag arbetar både med privatpersoner och offentliga organisationer.
Min coachning lämpar sig för alla yrkesmässiga nivåer och sker utefter individuella målsättningar och behov.

Om mig

Pavla Kruzela Helsingborg Grundare och VD till Pavla Synergy AB (1993)

Min expertis ligger främst inom professionell coaching, coachande ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, personlig ledarskapsutveckling och inter-kulturell kommunikation. Jag har mångårig erfarenhet i att medverka i företagsinterna seminarier, workshops, konsultuppdrag samt coachingsamtal med medarbetare och chefer. Därutöver har jag medverkat i företagsinterna utbildningar för multinationella företag så som IKEA, Akzo Nobel, Tetra Pak, GE och AMEX samt svenska småföretag och kommuner. Sedan flera år tillbaka samarbetar jag med New Start i Stockholm, specialist inom outsourcing och karriärutveckling.

Tjänster

Jag är medveten om organisationers dilemma att balansera lönsamhet och effektivitet med sina anställdas önskan att motiveras och utvecklas på jobbet och tillhandahåller ett fleratal olika tjänster.

En stor del av mina tjänster omfattar idag individuell coaching av människor som vill uppnå något viktigt i sina liv. Jag arbetar främst genom samtalssessioner där jag coachar och ger tips om hur personen kan utvecklas och nå sina mål. Samtalens innehåll varierar och kan exempelvis baseras på en strävan efter bättre hälsa, relationer, ekonomi eller att utveckla sin karriär, sitt självledarskap eller sin förmåga att leda andra. I varje samtal utgår jag från det som personen vill förbättra hos sig själv. Det som avhandlas ska sedan leda till konkreta steg som går att omsätta i handling. Jag erbjuder även mentorcoaching för coacher i ICF-certifieringsprocessen. Innehållet i mina tjänster har utgångspunkt i vetenskapligt baserade modeller som genomförs på ett praktiskt sätt.

Coachingsamtal genomförs i möten på plats och även på internet, t.ex. via Skype och Zoom.  För frågor eller bokningar, se kontakt

Certifikat och utbildning

Master Certified Coach (MCC)

MCC tilldelas efter att en rad specifika krav uppfyllts enligt International Coach Federation (ICF).

Utbildad hos två ICF akrediterade skolor: 

  • The Coaches Institute (CTI)
  • Academy of Coaching Excellence

Jag är även certifierad i självskattningsverktygen MBTI (Meyrs-Briggs Type Indicator) och FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relation Orientation).

Hitta mig på webben

 <a