Om mig

Pavla Kruzela Helsingborg Grundare och VD till Pavla Synergy AB (1993)

Min expertis ligger främst inom professionell coaching, coachande ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, personlig ledarskapsutveckling och inter-kulturell kommunikation. Jag har mångårig erfarenhet i att medverka i företagsinterna seminarier, workshops, konsultuppdrag samt coachingsamtal med medarbetare och chefer. Därutöver har jag medverkat i företagsinterna utbildningar för multinationella företag så som IKEA, Akzo Nobel, Tetra Pak, GE och AMEX samt svenska småföretag och kommuner. Sedan flera år tillbaka samarbetar jag med New Start i Stockholm, specialist inom outsourcing och karriärutveckling.