Certifikat och utbildning

Master Certified Coach (MCC)

MCC tilldelas efter att en rad specifika krav uppfyllts enligt International Coach Federation (ICF).

Utbildad hos två ICF akrediterade skolor: 

  • The Coaches Institute (CTI)
  • Academy of Coaching Excellence

Jag är även certifierad i självskattningsverktygen MBTI (Meyrs-Briggs Type Indicator) och FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relation Orientation).