Pavla – coachande ledarskap

Min expertis ligger främst inom professionell coaching, coachande ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, personlig ledarskapsutveckling och interkulturell kommunikation. Jag har mångårig erfarenhet i att medverka i företagsinterna seminarier, workshops, konsultuppdrag samt coachingsamtal med medarbetare och chefer.

Därutöver har jag medverkat i företagsinterna utbildningar för multinationella företag så som IKEA, Akzo Nobel, Tetra Pak, GE och AMEX samt svenska småföretag och kommuner. Sedan flera år tillbaka samarbetar jag med New Start i Stockholm, specialist inom outsourcing och karriärutveckling.

Mitt företag Pavla Synergy grundade jag redan år 1993. Jag arbetar med Malmö som bas men har uppdrag såväl nationellt som internationellt.

TILLSAMMANS FORMAR VI LÖSNINGEN! 

Coaching bygger på ett partnerskap mellan klienten och coachen. Det innebär att vi jobbar tillsammans. På ett ömsesidigt förtroendefullt sätt ställer jag som coach frågor som ökar dina insikter och inspirerar dig att själv hitta svaren. Jag hjälper dig att skapa lösningen som kommer inifrån dig själv, som fyller dig med energi och väcker din passion och motivation.

Coachens uppgift är inte att ge råd eller rekommendera lösningar som du ska följa. Coachen är varken terapeut eller konsult. Coachen uppmuntrar och stöder dig att formulera och välja de bästa alternativen för nuläge och framtid. En coach är en oberoende partner som hjälper dig att genomföra den stora eller lilla förändringen – och uppmuntrar dig genom hela den mentala övergångsprocessen som förändringen medför. Innehållet i alla coachingsessioner är konfidentiellt.

I min profession har jag genomfört forskningsprojekt om förändringar inom flera olika branscher, på strategisk och operationell nivå. Sedan mer än 30 år jobbar jag med ledarskapsutveckling och som extern coach för anställda på svenska och internationella företag.

Nedan finns några exempel på frågor som kan leda till lösningar som både är resultateffektiva samt hållbara för hälsan:

– Vill du ha mer hälsa och mindre stress?
– Hur blir du mer autentisk i din ledarstil?
– Vill du få mer balans mellan arbete och privatliv?  
– Vill du se över dina kompetenser, visa upp mer av dina talanger och höja ditt jobbs krav på prestationsutvärdering?  
– Vill du känna dig mer bekväm i den nya företagskulturen?
– Vill du få mer av de kreativa resultaten i ditt team?
– Våga ta nya karriärvägar mitt i livet? 
– Har du redan fått ett nytt jobb och behöver komma in i den nya rollen?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!