Om mig

Min expertis ligger främst inom professionell coaching, coachande ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, personlig ledarskapsutveckling och interkulturell kommunikation. Jag har mångårig erfarenhet i att medverka i företagsinterna seminarier, workshops, konsultuppdrag samt coachingsamtal med medarbetare och chefer.

Därutöver har jag medverkat i företagsinterna utbildningar för multinationella företag så som IKEA, Akzo Nobel, Tetra Pak, GE och AMEX samt svenska småföretag och kommuner. Sedan flera år tillbaka samarbetar jag med New Start i Stockholm, specialist inom outsourcing och karriärutveckling.

Mitt företag Pavla Synergy AB grundade jag redan år 1993. Jag arbetar med Malmö som bas men har uppdrag såväl nationellt som internationellt.