Tjänster – Individuell coaching

Inom en organisation finns ofta ett dilemma att balansera lönsamhet och effektivitet med sina anställdas önskan att motiveras och utvecklas på jobbet. Jag erbjuder därför ett flertal olika tjänster, och kan naturligtvis skräddarsy ett upplägg utifrån företags och medarbetares specifika behov.

En stor del av mina tjänster omfattar idag individuell coaching av människor som vill uppnå något viktigt i sina liv. Jag arbetar främst genom samtalssessioner där jag coachar och ger tips om hur personen kan utvecklas och nå sina mål. Samtalens innehåll varierar och kan exempelvis baseras på en strävan efter bättre hälsa, relationer, ekonomi eller att utveckla sin karriär, sitt självledarskap eller sin förmåga att leda andra.

I varje samtal utgår jag från det som personen vill förbättra hos sig själv. Det som avhandlas ska sedan leda till konkreta steg som går att omsätta i handling. Jag erbjuder även mentorcoaching för coacher i ICF-certifieringsprocessen. Innehållet i mina tjänster har utgångspunkt i vetenskapligt baserade modeller som genomförs på ett praktiskt sätt.Coachingsamtal genomförs i möten på plats och även på internet, t.ex. via Skype och Zoom.  För frågor eller bokningar, se kontakt.