Certifikat och utbildning

Master Certified Coach (MCC)

MCC tilldelas efter att en rad specifika krav uppfyllts enligt International Coach Federation (ICF) samt måste förnyas var tredje år.

Utbildad vid två ICF akrediterade skolor inom ICF: 

  • The Coaches Institute (CTI)
  • Academy of Coaching Excellence

Andra certifieringar: CoachHub 2020, 3Brains 2021.

Certifiering i självskattningsverktygen MBTI (Meyrs-Briggs Type Indicator) (2010)och FIRO-B (2006) (Fundamental Interpersonal Relation Orientation).

För en trygg och effektiv coachingprocess, välj alltid en erfaren ICF-certifierad coach.